Wakkere Events Nederland

Hebben wij Recht op Recht

Di 11/06 - 19:15
Ommen (OV)

Haven West 9

Toegang: € 10,00

Op dinsdagavond 11 juni a.s. kun jij huisarts dr Frank Roodenburg en de advocaten mr Arno van Kessel en mr Peter Stassen van de Stichting Recht Oprecht persoonlijk ontmoeten en je vragen stellen. Vanaf 19.15 uur is de inloop, met een directe doorloop naar de educatieve ruimte.

Frank gaat in op de casussen die hij zelf in zijn huisartspraktijk heeft meegemaakt. Hij geeft aan dat hij soms ‘niet kan aanzien’ wat zijn patiënten moeten meemaken die voor de prik hebben gekozen. Frank baseert zich verder op een gedegen onderbouwing en zal dat tonen. Hij ziet het belang ervan in dat mensen naast hetgeen ze op de mainstream media zien ook het verhaal uit zijn eigen huisartsenpraktijk kennen. Hij staat open om je vragen te beantwoorden.

Stichting Recht Oprecht is in het leven geroepen om het mogelijk te maken dat zaken van groot maatschappelijk belang aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Dit is de eerste zaak die de stichting faciliteert. Stichting Recht Oprecht schrijft geschiedenis met een civiele bodemprocedure die zij voor de eisers - met Covid-19 vaccinatieschade(!) - faciliteert, waarbij de eisers de bodemprocedure tegen onder meer de Staat der Nederlanden voor de rechtbank in Leeuwarden aanhangig hebben gemaakt.
Gedaagden die aansprakelijk worden geacht voor alle schade als gevolg van het Covid-19 project zijn o.a. Mark Rutte, Hugo de Jonge, Bill Gates, Sigrid Kaag en nog 13 anderen.
Stichting Recht Oprecht heeft namens de eisers de advocaten mrs. Peter Stassen en Arno van Kessel ingeschakeld. Zij zullen jou informeren over de bodemprocedure en de laatste stand van zaken. Ook bij dit onderdeel kun je jouw vragen stellen!

Arno is hij vorig jaar februari tot geloof gekomen en heeft zich laten dopen. Hij stelt dat het Covid-19 dossier en de ontwikkelingen in de maatschappij van grote invloed zijn geweest op zijn privé leven. Hij zal daar kort het een en ander over zeggen.

Het einde van de avond is om 22.00 uur, vanaf 21.50 u ronden we af.
Entree € 10.00 uur inclusief koffie, thee en iets lekkers.

 

In de educatieve ruimte staat een box voor een vrije gift aan de stichting Recht Oprecht. Namens de stichting Recht Oprecht zal een persoon aanwezig zijn. De advocaten nemen geen giften aan.

 Opgave hier:


Telegramversie: https://t.me/Wakkere_Events_Overijssel/251